Schooltijden groep 1 t/m 8:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8.30 - 14.15 uur
Kinderen eten in de groep met de leerkracht. Iedereen zorgt voor een eigen gezonde lunch.

Woensdag:
8.30 - 12.30 uur