We heten u welkom!


Een keuze maken voor een basisschool voor je kind is niet gemakkelijk. Er zijn veel verschillende soorten onderwijs, maar ook uw gevoel is belangrijk als u een school kiest voor uw kind(eren).
Bent u nieuwsgierig naar hoe ons onderwijs eruit ziet en hoe we onze visie vormgeven? Dan nodigen wij u graag uit voor een persoonlijk gesprek waarin we onze visie toelichten. Aansluitend laten we de school zien, zo krijgt u een idee hoe we onze visie vertalen in de praktijk.
Voor een gesprek en een rondleiding kunt u een afspraak maken met Anke van der Lee, directeur OBS De Cirkel. U kunt telefonisch contact opnemen via 0413-256659 of een mail sturen naar directie.obsdecirkel@saamscholen.nl 

Voor jonge kinderen kan de overstap naar de basisschool soms best spannend zijn. Daarom adviseren wij uw kind te laten wennen voordat hij/zij naar school gaat. Zes weken voordat uw kind vier jaar wordt, neemt de leerkracht contact met u op om hierover een afspraak te maken. 

Instroom tijdens de basisschooltijd

Voor instroom van een kind dat al een basisschool bezoekt geldt het volgende:

Tijdens een persoonlijk gesprek bespreekt u met de directeur de ontwikkeling van uw kind. Tevens wordt de vraag gesteld of er speciale zorg voor uw kind nodig is. Daarover wordt contact gezocht met de huidige school. 
Dit is in het belang van ouders, kind en school omdat op deze manier de school kan inschatten of de school de benodigde zorg kan bieden. Als u en de school vinden dat de goede zorg aan uw kind kan worden geboden, vindt de daadwerkelijke inschrijving plaats. Zo weten alle partijen dat aan uw kind een goede start geboden kan worden omdat we weten wat uw kind nodig heeft. Vandaar de term Passend Onderwijs.

De bevestiging van aanmelding (de school kan dus de zorg bieden die uw kind nodig heeft) gebeurt binnen 6 weken na de inschrijving.

Inschrijfformulier Digitaal door u in te vullen
Printbaar inschrijformulier