Voor de organisatie van de school o.a. het samenstellen van de groepen is het van belang dat ouders hun kind aanmelden, in het schooljaar dat vooraf gaat aan het schooljaar waarin het kind 4 jaar wordt. Een kind mag de basisschool bezoeken vanaf de dag dat het 4 jaar wordt. Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden mag hij/zij al vijf hele of vijf halve dagen ter kennismaking op school komen. De ouders worden ongeveer 8 weken voor de vierde verjaardag telefonisch benaderd om de 5 data vast te leggen.

Kinderen die de basisschool gaan bezoeken moeten zindelijk zijn. Een ongelukje kan gebeuren, dat is niet erg. Uw kind wordt dan op school verschoond. Maar leerkrachten zijn er niet om kinderen zindelijk te maken, dat is een taak van de ouders. Er staat meestal maar één leerkracht voor de groep en die heeft geen tijd om luiers te verschonen of kinderen te wassen. Een leerkracht is dan te lang uit de klas en dat is onverantwoord.

De leerplicht bestaat vanaf de leeftijd van 5 jaar. De eerste verplichte schooldag is de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het kind 5 jaar is geworden.
Bij kinderen die vanwege een verhuizing of anderszins worden aangemeld, nemen wij eerst contact op met de school van herkomst, alvorens wij deze kinderen definitief plaatsen. Dit omdat wij er zeker van willen zijn dat deze kinderen juist geplaatst worden op onze school.
Voor informatie of aanmelding van nieuwe leerlingen kunt u een afspraak maken met de directeur. Hij kan vragen van u beantwoorden en de aanmelding samen met u verzorgen.
Als ouders besluiten om hun kind op de Cirkel te plaatsen, kunnen ze, op het inschrijfformulier aangeven of zij een intake gesprek met de leerkracht van groep 1 wensen. Ouders kunnen dan specifieke zaken over hun kind kenbaar maken.

Inschrijfformulier Digitaal door u in te vullen!.pdf