Welkom op de pagina van de ouderraad!

De ouderraad bestaat uit meerdere ouders en organiseert voor alle kinderen op school diverse activiteiten die niet direct met onderwijs te maken hebben, maar zeker wel binnen het aanbod van school belangrijk zijn en sfeerverhogend werken.

U kunt hierbij denken aan feestelijke activiteiten rondom:

• Sinterklaas
• Kerst
• Carnaval
• Koningsspelen
• Avondvierdaagse
• Schoolreis

Op deze manier willen wij ons steentje bijdragen om de kinderen een onvergetelijke tijd op de Cirkel te geven. Het geld wat hiervoor nodig is, wordt gedeeltelijk gerealiseerd uit opbrengsten van activiteiten (zoals b.v. het ophalen van oud papier in de wijk) en daarnaast door middel van het vragen van een vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage.

Jaarverslag ouderraad 2018-2019.pdf

Oud papier inzameling

Door de inzameling van het oud papier ontvangt de OR een vergoeding waardoor de vrijwillige ouderbijdrage laag kan blijven en wij leuke activiteiten kunnen blijven organiseren voor onze kinderen op school.

Het is van groot belang dat ouders zich betrekken en betrokken voelen bij onze school en onze kinderen, dat kan door middel van het inschrijven bij de werkgroepen maar dus ook door je aan te melden als vrijwilliger voor het ophalen van het oud papier. Bij genoeg vrijwilligers vragen wij niet meer dan 1 keer per jaar (op een zaterdag) een paar uurtjes mee te helpen. Wij kunnen ons voorstellen dat niet iedere ouder/verzorger de tijd heeft om op schooldagen mee te helpen. Door je aan te melden als vrijwilliger kan je alsnog je steentje bijdragen.

Contact

Heb je zelf ook interesse om bij de OR te komen? Of heb je ideeën/tips over de invulling van de activiteiten, aanmelden voor het oud papier of een andere vraag? Neem dan contact op via het e-mailadres or.obsdecirkel@saamscholen.nl.

Met vriendelijke groeten,

Ouderraad OBS de Cirkel