Groep 8: AAK- en TAAK-formulieren

Alle kinderen van groep 8 krijgen één dezer dagen het AAK- en TAAK-formulier mee naar huis. Aan ouders en kinderen het verzoek om dit door te lezen, te ondertekenen en mee terug te geven/nemen naar school.
Mocht er iets onjuist of onduidelijk zijn, dan kunt u contact opnemen met meneer Jeroen, of een briefje in de envelop stoppen, zodat iets aangepast of uitgelegd kan worden.
Ik wil u verzoeken om de formulieren uiterlijk op donderdag 20 februari weer op school af te (laten) geven, aangezien de inschrijfdagen op de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs direct na de vakantie zijn.
Media
  • Image3e1cac9f1c07458dba34127b5ed28e2e
  • Image884dfbb395ae46ae9df0ec6882380afb
  • Imageb40e9fc720d84088a98e68c24e413b5e