Welkom op de website van obs de Cirkel

De naam van Openbare basisschool De Cirkel is afgeleid van de ronde vorm in het oorspronkelijke gebouw, waarin nu de groepen
1 tot en met 8 zijn ondergebracht. De cirkel is ook een symbool voor de kring, waarmee vrijwel elke schooldag begint en voor de eenheid en samenwerking die wij nastreven.

Kennismaken en aanmelden

Als U een keertje wilt komen kijken op de Cirkel, laten we U graag de school zien. Belt u gerust voor een afspraak en een rondleiding.
Aanmelden kan gebeuren door hier het inschrijfformulier te downloaden. Het inschrijfformulier is tevens te vinden onder het kopje aanmelden, natuurlijk kunt U het ook op de school komen afhalen.

Hoe werken wij op de Cirkel?

Wij vinden het belangrijk om aan de kwaliteit van ons onderwijs te blijven werken. 

Hierbij gaan we uit van de volgende kernwaarden:

* Veilige basis
* Diversiteit
* Betrokkenheid
* Brede ontwikkeling
* Eigenaarschap
*
Ik-jij-wij samen

Hoe wij dit vormgeven kunt u lezen onder het kopje 'visie/missie'.