Eerst het  kind, dan de leerling


Een veilige basis

Wij geloven dat een goed pedagogisch klimaat een van de belangrijkste voorwaarden is om tot leren te komen. Het jezelf fijn voelen in een groep is hierin ook belangrijk. Daarom besteden we hier de eerste drie weken van het schooljaar veel aandacht aan, we noemen dit De Gouden Weken. In deze weken is er veel aandacht voor het groepsvormingsproces en we zorgen er samen voor dat iedereen zich fijn voelt in de groep.

 

Kamp groep 7/8 

Het schoolkamp is meer dan gewoon een weekje weg. Het doel is om een groep kinderen dichter bij elkaar te brengen, de sfeer te verbeteren, om kinderen te helpen met hun persoonlijke ontwikkeling. Dus daarom kiezen wij ervoor dit aan het begin van het schooljaar te houden zodat dit invloed heeft op het welbevinden van de kinderen en het groepsproces gedurende het hele schooljaar in plaats van de laatste schoolweken. 

 

 

Diversiteit  

Iedereen is welkom op onze school, we bieden een veilige plek voor ieder kind en iedereen mag zijn wie hij of zij is. Het kind is onze leidraad, ieder kind is onze opdracht en doet ertoe; eerst het kind dan de leerling. 

We zetten ons in voor het recht van ieder kind op kwalitatief hoogwaardig inclusief onderwijs.

 

In ons handelen gaan we er van uit dat alle kinderen potentieel hebben om zichzelf te ontwikkelen. Als school hebben we een maatschappelijke functie. De groep is een goede afspiegeling van de maatschappij, dit is de beste leeromgeving voor ieder kind. Kinderen groeien op in een samenleving die divers is. Deze diversiteit is terug te zien in de school. 

 

Brede ontwikkeling  

Op de Cirkel vinden wij talentontwikkeling bij kinderen erg belangrijk. Ieder kind heeft een talent! Kinderen die zich bewust zijn van hun talent ontwikkelen zichzelf met meer zelfvertrouwen en staan stevig in hun schoenen. 

Om kinderen hun talent te laten ontdekken en ontwikkelen, is het onze taak om kinderen kennis te laten maken met een breed scala aan disciplines en talenten. Om verschillende talenten te ontwikkelen, maken we de volgende keuzes in ons aanbod:

Muziekles
Elke woensdag is er een muziekleraar op de Cirkel, Jasper van Raaij. Alle kinderen van groep 1 tot en met groep 8 krijgen deze ochtend muziekles. 

Vakleraar gym
Twee dagen in de week een vakleerkracht gym, Kevin de Wolff. Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 krijgen tweemaal in de week gymles van een vakleerkracht.

Kunstzinnige vorming
De kunstkar: naschools kunstaanbod gegeven door een kunstvakdocent. Alle kinderen kunnen hier na school gratis en vrijblijvend bij aansluiten. 

Kicks 
Naschools gratis sportaanbod. Alle kinderen kunnen hier na school gratis en vrijblijvend bij aansluiten. 

Talentmiddagen

Zes keer per jaar organiseren we een talentmiddag op de Cirkel.

Tijdens de talentmiddagen zijn er activiteiten voor kinderen  binnen en buiten de school. Op deze manier kunnen we kinderen een breed aanbod aanbieden.

 

Betrokkenheid  

Hoe krijg je kinderen écht betrokken bij de les? Als leraar heb je daar een grote invloed op! 

Emoties beïnvloeden ons gedrag. Negatieve emoties zorgen ervoor dat we minder snel geneigd zijn om ons bezig te houden met nieuwe activiteiten en uitdagingen. Emoties die gekoppeld zijn aan betrokkenheid zijn: enthousiasme, interesse, vreugde, tevredenheid, trots, levendigheid en animo.

Emoties die zorgen voor vervreemding zijn: verveling, desinteresse, frustratie, woede, verdriet, bezorgdheid, schaamte, schuldgevoel.

 

Onze leraren streven ernaar om de drie aspecten die een belangrijke rol spelen bij het beïnvloeden van de emoties tijdens hun lessen te stimuleren:

1. Het energieniveau van de leerlingen; een levendig tempo houdt het energieniveau hoog. 

2. Bewegen tussen de lessen door, want dit is goed voor de hersenen. 

3. Een positieve houding van de leraar.

 

Verantwoordelijkheid  

We vinden het op de Cirkel erg belangrijk dat het kind eigenaar wordt van het eigen leerproces. 

In het rapportfolio is het kind mede verantwoordelijk, niet alleen voor zijn vaardigheden, maar ook voor de wijze waarop leerdoelen worden bereikt. Daarnaast krijgt het kind steeds meer inzicht in zijn sterke kanten en weet waar het moeite mee heeft. Omdat het kind kan laten zien waar het trots op is, wordt het zelfbeeld van het kind positief versterkt.

Tijdens de kind-ouder-leraargesprekken wordt samen met het kind de ontwikkeling besproken. Het kind is eigenaar van het leerproces, wij zullen het kind ondersteunen en begeleiden om tot ontwikkeling te komen. We vinden het belangrijk dat elk kind de beste versie van zichzelf is.

 

Ik- jij- wij- samen 

Samenwerken is een belangrijke vaardigheid om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Met coöperatieve werkvormen kunnen kinderen deze vaardigheid in de praktijk oefenen. Wij wachten hier niet mee tot kinderen in de bovenbouw zitten, vanaf groep 1 zetten wij deze werkvormen structureel in.

Met coöperatief leren laten we kinderen op een gestructureerde manier samenwerken terwijl ze in kleine, meestal heterogeen samengestelde groepen zitten. Zo leren de kinderen niet alleen van de interactie met de leraar, maar ook van de interactie met elkaar. 

 

 


Schoolplan 2020-2024 https://www.schoolplan.saamscholen.nl/obsdecirkel