Individuele onderwijsbehoeften

 

Iedereen is welkom op onze school, we bieden een veilige plek voor ieder kind en iedereen mag zijn wie hij of zij is. Het kind is onze leidraad, ieder kind is onze opdracht en doet ertoe; eerst het kind dan de leerling. 

In ons handelen gaan we er van uit dat alle kinderen potentieel hebben om zichzelf te ontwikkelen. Als school hebben we een maatschappelijke functie. De groep is een goede afspiegeling van de maatschappij, dit is de beste leeromgeving voor ieder kind. Kinderen groeien op in een samenleving die divers is.

Deze diversiteit is terug te zien in de school. Kinderen met en zonder beperking, kinderen met verschillende culturele achtergrond, kinderen met een verschillende geloofsachtergrond, kinderen met een verschillende nationaliteit. Kinderen groeien met elkaar op en leren van en met elkaar.
Elk kind heeft het recht om in hun eigen wereld op te groeien, de eigen wijk, hun leefomgeving. Onderwijsnabijheid. Iedereen verdient het om in de wijk te leren, een veilige omgeving waar fouten gemaakt mogen worden. Het is goed dat kinderen tijdens hun schoolperiode in aanraking komen met de mooie verschillen die er zijn tussen kinderen. Op De Cirkel streven we ernaar om alle kinderen in de basisschoolleeftijd onderwijs geven. Ons streven is dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling doormaken. We dagen kinderen altijd uit naar de volgende stap en hebben hoge verwachtingen van de ontwikkeling van kinderen. 

Sommige kinderen hebben meer aandacht en zorg nodig dan anderen. Wij gaan ervan uit dat alle kinderen gelijkwaardig zijn, maar houden binnen ons onderwijs zoveel mogelijk rekening met verschillen tussen leerlingen in aanleg, aard, tempo en interesse.

Onze zorgstructuur is gericht op het vroegtijdig onderkennen van specifieke onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van kinderen en het afstemmen van het onderwijs op deze behoeften. De intentie van onze school is om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Uitgaan van onderwijsbehoeften betekent dat je op een andere manier naar kinderen kijkt. Je richt je op de ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor het kind. Wat heeft dit kind de komende periode, in deze groep, bij deze leraar, op onze school (extra) nodig om leer- en ontwikkelingsdoelen te bereiken?Passend onderwijs

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is. Om passend onderwijs te kunnen bieden werkt onze school, samen met andere scholen en besturen, samen in Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV  30 06). Onderling maken we afspraken over hoe we ervoor zorgen dat alle kinderen onderwijs krijgen dat bij hen past. Meer weten of op de hoogte blijven over passend onderwijs? Dat kan via www.swvpo3006.nl 

De intern begeleider is degene die contact houdt met het samenwerkingsverband 30.06. Ouders/verzorgers kunnen bij de intern begeleider terecht voor vragen omtrent de aanmelding bij het speciaal basisonderwijs.

Onze intern begeleider is Ilse Langenhuijzen: ilselangenhuijzen@saamscholen.nl