Eén van de belangrijkste principes van ons onderwijs is ‘eerst het kind, dan de leerling’. Dit betekent voor onze kindzorg dat de kinderen zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkeling doormaken. Onze school streeft ernaar om alle leerlingen zo optimaal mogelijk binnen hun eigen mogelijkheden te laten presteren. 

Sommige kinderen hebben meer aandacht en zorg nodig dan anderen. Wij gaan ervan uit dat alle kinderen gelijkwaardig zijn, maar houden binnen ons onderwijs zoveel mogelijk rekening met verschillen tussen leerlingen in aanleg, aard, tempo en interesse.

Onze zorgstructuur is gericht op het vroegtijdig onderkennen van specifieke onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van kinderen en het afstemmen van het onderwijs op deze behoeften. De intentie van onze school is om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Uitgaan van onderwijsbehoeften betekent dat je op een andere manier naar kinderen kijkt. Je richt je op de ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor het kind. Wat heeft dit kind de komende periode, in deze groep, bij deze leerkracht, op onze school (extra) nodig om leer- en ontwikkelingsdoelen te bereiken? En heeft de school voldoende mogelijkheden om continuïteit te bieden gedurende de hele schoolloopbaan? De vragen die hierbij gesteld worden zijn: “Wat is wenselijk” en “Wat is haalbaar?”  Hierbij is interactie en samenwerking tussen ouders, school, leerkracht, kind en interne begeleider vanzelfsprekend en noodzakelijk.

Individuele onderwijsbehoeften

Eén van de belangrijkste principes van ons onderwijs is 'eerst het kind, dan de leerling'. Dit betekent dat de kinderen zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkeling doormaken. Onze school streeft ernaar alle kinderen zo optimaal mogelijk binnen hun eigen mogelijkheden te laten presteren.

Sommige kinderen hebben meer aandacht en zorg nodig dan anderen. Wij gaan ervan uit dat alle kinderen gelijkwaardig zijn, maar houden binnen ons onderwijs zoveel mogelijk rekening met verschillen in aanleg, aard, tempo en interesse.

Onze zorgstructuur is gericht op vroegtijdig onderkennen van specifieke onderwijs- en ontwikkelbehoeften van kinderen, zodat wij ons onderwijs zoveel mogelijk hierop kunnen afstemmen. Dit betekent dat we op een individuele manier naar kinderen kijken. Wij richten ons op de ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor het kind.

 

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet ten aanzien van ‘Passend Onderwijs’ van kracht. Met het in werking treden van deze wet wijzigen een aantal zaken als het gaat om begeleiding en ondersteuning van kinderen. Indien u voor uw kind vragen heeft over extra ondersteuning en begeleiding kunt u dit bespreken met de leerkracht van uw kind of met de intern begeleider op school. 

De Cirkel is aangesloten bij de regio 30.06. Meer informatie over de afspraken t.a.v. ondersteuning en begeleiding van kinderen in deze regio kunt u vinden op: vinden op: 

www.samenwerkingsverband3006.nl  

De intern begeleider is degene die contact houdt met het samenwerkingsverband 30.06

Ouders/verzorgers kunnen bij de intern begeleider terecht voor vragen omtrent de aanmelding bij het speciaal basisonderwijs.

Onze intern begeleider is Ilse Langenhuijzen: ilselangenhuijzen@saamscholen.nl