Eerst het kind dan de leerling

Eerst het kind dan de leerling: op de OBS De Cirkel werken we vanuit deze visie. Om deze visie vorm te geven hebben we hier zes kernwaarden onder gehangen, namelijk: een veilige basis; diversiteit; brede ontwikkeling; betrokkenheid en welbevinden; verantwoordelijkheid en ik- jij wij- samen.

 

Drie van deze kernwaarden (betrokkenheid, verantwoordelijkheid en een veilige basis), staan hieronder uitgewerkt. 

In deze uitwerking kunt u lezen wat de kernwaarden inhouden en wat dit betekent voor leerkrachten en leerlingen. Het zijn prachtige begrippen, maar als wij als school zeggen dat we werken vanuit deze kernwaarden dan betekent dit ook iets in een organisatie en het vraagt iets van leerkrachten en kinderen. In deze uitwerking hebben we ernaar gestreefd elke kernwaarde te vertalen naar concreet gedrag en beschreven hoe dit zichtbaar is in onze organisatie.

 Download het document
Kernwaarden Cirkel.pdf